Flygfält

Vi flyger numera bara på  Hakunge, en bit norr om samhället. Vi har sedan 1973 haft Åkersbergafältet som vårt primära flygfält.
Tyvärr valde Österåkers kommun att omöjliggöra åtkomsten till vårat fält i Åkersberga i samband med att en ”tillfällig väg” anlades.
 Vi arrenderar sedan 2004 Hakungefältet i Vallentuna kommun, som nu har blivit vårat primära fält i väntan på att Österåkers kommun upplåter ny grönyta för oss att använda som modellflygfält inom kommunen. Fältet är öppna för klubbmedlemmar i ÅMFK enligt gällande klubbstadgar. Gästflygning kan självklart tillåtas vid enstaka tillfällen, men då i sällskap med klubbmedlem. Kontakta någon styrelsemedlem så hjälper vi dig gärna.

Hakungefältet
På hakungefältet får man flyga fram till 18:00 med förbränningsmotorer, därefter är det EL-flyg som är tillåtet.
Maximal flyghöjd 120m

 

Våra säkerhetsregler som är gemensamma med Svenska RC-flygförbundet och Sveriges Modellflygförbund och kan läsas i sin helhet här:
https://www.modellflygforbund.se/forbundet/Reglervidmodellflygning/

Varje enskild medlem skall vara medlem i antingen Svenska RC-flygförbundet (RCFF) eller Sveriges Modellflygförbund (SMFF) för att försäkringar skall finnas.