Medlemsinfo

Varför skall jag vara medlem i Åkersberga Modell Flygklubb?
Jag kan väl flyga ändå, på ängen eller fotbollsplanen där hemma!
Jo, det KANSKE du kan, särskilt om du tränat med flygsimulator några veckor.

Genom att vara med i ÅMFK får du tillgång till erfarna medlemmars goda råd. Du får kamratskap och inspiration. Du kan använda två flygfält som hålls kortklippta och gröna på sommaren. Du kan värma dig i klubbstugorna på vintern.

Flygskolning Att lära sig flyga modellplan är inte svårare än att lära sig cykla. Det handlar om att förstå vilka kommandon modellplanet behöver och om att utveckla sin motorik så att fingrarna ger rätt kommando. ÅMFK’s instruktör kan ge dig grundkunskaperna och vara vid din sida tills du lärt dig att landa på rätt sätt. När man en gång har lärt sig så sitter det i för resten av livet.

Inomhusflygning
Under vintern arrangerar ÅMFK inomhusflygning i Hackstahallen. Ambitionen är att vi skall träffas här en gång i månaden. Flygning med dessa lätta plan, som man enkelt kan bygga och laga själv med lite lim och tejp, är ett bra sätt att börja med modellflyg.

Försäkring
ÅMFK har genom If en ansvarsförsäkring som skyddar medlemmarna mot skadeståndskrav från tredje part i händelse av personskada eller sakskada förorsakad av att en medlem eller gästande flygare förlorar kontrollen över sitt modellplan och skadar någon eller något.

Vad kostar det att vara medlem i ÅMFK?

Familjemedlem: 750 kr/år
Seniormedlem:  700 kr/år
Juniormedlem:  350 kr/år

Plusgiro 335105-3

Ange ditt namn (för och efternamn) på betalningen!

Nya medlemmar skickar också ett mail till kassören (email under kontaktinfo). Mailet skall innehålla:
För och efternamn
Adress
Email-adress
Telefonnummer